Hírek

Hírek, aktuális írások, tanácsok, jelenlegi és jövőbeni ügyfeleinknek

Adóváltozások 2010

2009. 09. 27. szerző Danku Tamás

A következő év jelentős változásai miatt sok adótervezésre használt cégstruktúrát kell újragondolni, újratervezni, ahhoz, hogy a továbbiakban is hatákonyan használhatóak legyenek adózási költségek csökkentésére.

Az alábbi linkenek olvashat a változásokról és olyan megoldásokról, amik a jövőben is megfelelő megoldást jelentenek és 2010-től adómentesen használhatóak. Amennyiben úgy látja, hogy a cégsturktúrája átszervezésere, átgondolásra vagy újratervezésre szorul, kérjük keresse irodánkat bizalommal.

Forrásadó: 30%

Forrásadó ellen: Back to back loan

Forrásadó ellen: Jogdíj ügynök

Forrásadóval érintett országok és szolgáltatások

SZJA változások

Az ellenőrzött külföldi társaságok (EKT) fogalmának változása

Az adózási információk cseréjéről szóló egyezmények hatása a magyar adóalanyokra

EU Holding megoldások az EKT szabályokra

Protected Cell Company az EKT szabályok megoldására

A Trustok szerepe az EKT problémák megoldásában

Ki a tényleges tulajdonos? Pénzmosás elleni szabályok vs. Adótörvények

Máltai holding és külföldi telephely

2009. 09. 25. szerző Danku Tamás

A hazánkkal egy időben az EU tagjává vált szigetország adórendszere kedvező feltételek kínál a holdingoknak, kereskedelmi cégeknek és a külföldi cégek telephelyeinek is.

A máltai holding nem fizet adót a kapott árfolyamnyereség és osztalék után, és nem kell forrásadót levonnia a tulajdonosnak fizetett osztalékból. A legtöbb EU holding megoldással ellentétben nincs kikötés a részesedések mértékére és a időtartamára az adómentesség eléréséhez. Példa – Holding

Az aktív (kereskedelem, szolgáltatás) bevétellel rendelkező Máltai cégek 35% társasági adót fizetnek nyereségük után, amit nem nevezhetünk alacsonynak. A adó 6/7-ed részét viszont az állami adóhatóság visszatéríti ad Máltai cég tulajdonosának, amelynek feltétele az éves osztalék kifizetése a tulajdonosok felé. Tulajdonosként célszerű egy Máltai Holdingot alkalmazni, amelynek offshore cég magánalapítvány a tulajdonosa. Példa – Kereskedelem

Az aktív bevétellel rendelkező külföldi telephelyekre is vonatkozik a fenti kedvezmény, így ha egy magyar vállalkozás telephelyet hoz létre Máltán, a telephelyhez rendelt nyereség után a máltai adókötelezettségeket kell leróni és erre az adókötelezettségre is és a magyar cég tulajdonosainak térítik vissza a megfizetett adó 6/7-ed részét, miután az osztalék kifizetést igazolta. Ennél a megoldánál, ha a magyar cég tulajdonosa magyar magánszemély, akkor a Máltai adóvisszatérítése adóköteles lesz Magyarországon. Ha a tulajdonos offshore cég vagy magánalapítvány, akkor nem lesz adóköteles. Példa – Telephely

SZJA Változások 2010

2009. 09. 17. szerző Danku Tamás

Az új SZJA szabályok szerint 2010-től az ellenőrzött külföldi társaságban legalább 25%részesedéssel vagy szavazattal rendelkező magánszemély – részesedésének arányában – egyéb jövedeleme, azaz összeg, amely az ellenőrzött külföldi társaság adóévének utolsó napján fel nem osztott eredményként kimutat. Ezekről a jövedelmekről a magánszemélynek nyilvántartást kell vezetnie.

A részesedési arány, szavazati jog arányát a közeli hozzátartozók részesedésével/szavazati jogával össze kell vonni. A számításánál figyelembe kell venni a közvetett részesedéseket, és az úgynevezett köztes társaságokban lévő részesedéseket is. A törvény szerint a jövedelem megszerzésének időpontja az a nap, amikor az adózott eredményt a társaság arra jogosult szerve jóváhagyja.
 
TCH Komment
 
A SZJA törvény változásai miatt érdemes lesz átalakítani az „egyszintű” offshore cégek tulajdonosi szerkezetét, illetve átgondolni a jövőbeni használatukat.
 
A névleges tagok nélkül, közvetlenül magyar tagokkal megalapított amerikai LLC vagy angol LLP típusú cégek jövedelmét eddig is le kellett adózni a magyar tagoknak és most a részvénytársasági formában működő offshore IBC jövedelme is adóköteles.
 
Mivel a magyar és az angol-szász jogrend jelentősen eltér egymástól, kérdéses, hogyan értelmezi a magyar jog a vagyonkezelők, névleges tulajdonosok által tartott IBC részvényekre eső szavazati jogot és adózott eredményt.
 
A Polgári Törvénykönyv előírásai szerint a vezető tisztségviselők kinevezésének joga is többségi befolyásnak minősül, így ha a vagyonkezelő, névleges tulajdonos olyan nyilatkozatot ad ki, amelyben a szavazati jogról is rendelkezik, akkor a véleményünk szerint a közvetett befolyás vagy részesedés fennáll, így a cég adózás utáni, felosztatlan eredménye a magyar tényleges tulajdonos adóalapját növeli.
 
Általában offshore cégek igazgatóinak kötelezettsége a cég könyveinek vezetése és a szükséges bevallások benyújtása. A legtöbb offshore területen nem kötelező viszont a tulajdonosok által jóváhagyott vagy auditált beszámoló közzététele. ezért igencsak nehézkes a külföldi ellenőrzött társaságban részesedéssel rendelkező magyar magánszemélyek adókötelezettségeinek ellenőrzése.
 
Az ellenőrzést tovább nehezíti, hogy hazánknak jelenleg nincs adózási információk cseréjére vonatkozó egyezménye (TIEA) egyetlen adóparadicsommal sem, így csak néhány nemzetközi egyezmény vagy TIEA-val rendelkező ország adóhivatalának segítségével tud információt szerezni a magyar adóalanyok offshore érdekeltségeiről.

 

Offshore pénzügyi szolgáltatások – Panama

2009. 09. 10. szerző Danku Tamás

Több adóparadicsomnak tekintett ország ad ki engedélyeket pénzügyi szolgáltatásokra. Az engedélyek feltételrendszere eléggé eltérő. A következőkben a panamai megoldást mutatjuk be, később pedig Seychelles-en és Új-Zélandon megszerezhető engedélyeket, illetve a végezhető tevékenységeket.

A panamai pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó engedélyt általában részvénytársaságok igénylik, amelyek pénzügyi szolgáltatást, pénzügyi tanácsadást, nemesfém kereskedést, követelés kezelést és vásárlást, alternatív fizetési szolgáltatást, vagyonkezelést és egyéb pénzügyi tevékenységet folytatnak.

Az egyszerűbben megszerezhető pénzügyi engedéllyel rendelkező cégek nem szolgáltathatnak  Panama területén. Ha Panamában is akarja végezni a tevékenységét, akkor magasabb tőke és szakmai követelmények teljesítése esetén megkaphatja az engedélyt bármelyik vállalkozás.

A panamai pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó engedély 10 000 dolláros tőkével bejegyzett részvénytársaságok számára is igényelhető. Az engedély egy évig érvényes, meghosszabbításakor illetéket kell fizetni.

 

Hollandia új adóegyezményei

2009. 09. 10. szerző Danku Tamás

Hollandia három Karib-térségi adóparadicsommal (St Kitts & Nevis, Antigua & Barbuda és St Vincent  & Grenadines) írt alá adózási információk cseréjéről szóló egyezményt a napokban.

Az egyezmények, hatályba lépésük után, lehetőséget nyújtanak a pénzügyi információk cseréjére adózással kapcsolatos bűncslekmény és egyéb adóügyekben is.

Hollandia Cook-szigetekkel és Samoa-vál tárgyal még hasonló egyezmények aláírásáról.

UBS – USA Deal: néhány ezer új áldozat

2009. 09. 03. szerző Danku Tamás

Az Amerikai Egyesült Államok megállapodott Svájccal, amely szerint a UBS hozzávetőleg 4450 bankszámla adatait adja át az IRS-nek (az USA adóhivatalának).

A adatátadást a hatályos kettősadóztatás elkerülő egyezmény előírásai szerint végzik. Az IRS kérelmezni fogja a svájci adóhivataltól (SFTA) az adminisztratív segítséget a bizonyos bankszámlákkal adatainak kiadásával kapcsolatban, amelyeket a UBS a svájci adóhivatalnak továbbít.

Az SFTA az IRS által megadott információk alapján eldönti, hogy mely UBS számlák adatait lehet kiadni a hatósági vizsgálathoz.

A UBS értesíteni fogja az érintett számlák tulajdonosait és tájékoztatja őket az "önbevallás" lehetőségéről és előnyeiről.