Hírek

Hírek, aktuális írások, tanácsok, jelenlegi és jövőbeni ügyfeleinknek

Ciprusi Trust

2009. 10. 31. szerző Danku Tamás

A trustokat eddig nem igazán ajánlottuk Magyarországon, viszont az 2010-ben hatályba lépő új SZJA és Társasági adó szabályok miatt előtérbe kerülhet a használatuk, mivel a jelenlegi szabályok értelmében nem minősülnek ellenőrzött külföldi társaságnak.

A trust az angol-szász jogrendszert használó országokban ismert "intézmény", a polgári jogot alkalmazó országok – néhány kivétellel – nem ismerik ezt a megállapodás formát. Magyarra nem igazán lehet kifejezően lefordítani a trust kifejezést, körülírni érdemes a jelentését.

A trust "szereplői" a settlor, trustee és a kedvezményezett(ek) vagy beneficiary.  A trust egy olyan megállapodás a "settlor" és a "trustee" között, amely során a settlor vagyonát vagy annak meghatározott részét a trustee-ra bízza, aki a settlor akaratának megfelelően kezeli a vagyont és juttat a jövedelméből a kedvezményezetteknek.

A trust tehát valójában egy megállapodás, amely során a settlor lemond a vagyonáról, de meghatározza, hogy ki vagy kik részesülhetnek a jövedelméből. A trust több formája létezik, több feltétel megadható, amely alapján a vagyon felhasználásra, szétosztásra kerül. A trust általában visszavonhatatlan, de helyszínenként eltérő feltételeket lehet szabni a lejáratra.

Adótervezés szempontjából Cipruson az international trust (IT) használható megoldás. Az IT létrehozásának feltétele, hogy legalább egy trustee Ciprusi rezidens legyen, sem a settlor sem a kedvezményezett ne legyen Ciprusi rezidens és a trustban elhelyezett vagyon ne lehet Ciprusi ingatlan. A trustot nem kell bejegyeztetni, nincs nyilvántartása, de a trustee-nak engedélyt kell kérnie a tevéknységére a Ciprusi Központi Banktól.

A trust érvénytelenítésére nincs jogi lehetőség, kivéve ha egy hitelező – a trust létrehozásától számított 2 éven belül – bizonyítani tudja, hogy a turst létrehozásának célja a vagyon a hitelezők elől történő kimentés volt.    

Az international trust működtetése a trustee feladata  és megállapodásban kijelölhető egy személy (protector) aki felügyelheti, ellenőrizheti a működést. A megállapodásban kell meghatározni a trustee kötelezettségeit, jogait és a protector felügyeleti jogát is. A protector felelősségéről és jogairól a trustról szóló törvény nem rendelkezik, azt a megállapodásban kell lefektetni.

A trust az egyik leghatékonyabb anonimitást biztosító eszköz a nemzetközi adótervezésben. A Ciprusi törvények szerint a settlor és a kedvezményezettek neve, a trustee jogai, a trust könyvelése, a trusttal kapcsolatos döntések nem hozhatók nyilvánosságra, nem adhatók át más kül- vagy belföldi hatóságnak. Az adatokat kiadását kizárólag kompetens bíróság rendelheti el bűncselekmény vagy polgári per miatti kereset esetén. 

A 2010 évi új szabályok miatt érdemes lehet a meglévő offshore részvényeit trustba helyezni és így a magyar közvetlen vagy közvetett részvényes tulajdonosi jogait a trustee gyakorolhatja, mint tényleges tulajdonos. Mivel a trust kedvezményezettje bárki lehet, a vagyonból származó jövedelem nem kerül ki a settlor érdekköréből.

Amennyiben az EKT szabályok negatív hatására keres megoldást – trust vagy magánalapítvány formájában – keresse irodánkat. 

Vétó az EU-Liechtenstein megállapodás ellen

2009. 10. 29. szerző Danku Tamás

Ausztria és Luxembourg megvétózta az EU Liechtensteinnel az adócsalások ellen kötendő megállapodását.

A két ország pénzügyminisztere attól tart, hogy a nagyhercegséggel kötendő megállapodás miatt saját országaik fognak negatív színben feltűnni, mint pénzügyi központok. A vétó, illetve a további megbeszélések felfüggesztése az EU Svájccal, Monaco-val, Andorra-val és San Marino-val folytatott tárgyalásokat is érinti.

Az osztrák pénzügyminiszter szerint a megállapodás nem garantálja a teljes átláthatóságot és az anonim befektetési formák "kifelejtése" miatt Leichtenstein helyzeti előnyhöz juthat pl. Ausztriával szemben.

A megállapodás szerint, adózást érintő ügyekben a felek adminisztratív együttműködést folytatnak és megosztják a vonatkozó információkat. Az együttműködést nem tagadhatja meg egyik fél sem.

Bankszámla álnéven?

2009. 10. 24. szerző Danku Tamás

Egyes Európai bankokban továbbra is lehet az személyazonosító iratokban lévőtől eltérő néven vezettetni bankszámlát, illetve kizárólag számmal jelölt bankszámlát nyitni.

Az úgynevezett numbered vagy az álnéven (pseudonym) nyitott számlák teljes mértékben legálisak, mivel a bank nem tér el a kötelező ügyfél azonosítási és egyéb minősítési procedúráktól. Tehát a bank teljes mértékben tisztában van azzal, hogy kivel köt szerződést, de az ügyfél személye csak néhány kijelölt bankár által ismert.

Ezeket a számlatípusokat valamivel nehézkesebb használni, mint a hagyományos offshore bankszámlákat. A tranzakciókhoz általában szükség van még egy céges vagy magánszámlára, amelyen keresztül a bank lekönyveli a ki és befizetéseket, átutalásokat. 

A fentiek miatt a számozott vagy álnéven nyitott számlákat elsősorban akkor használják, amikor a magánszemély vagyonát más magánszemély vagy hatóság szeretné zároltatni vagy megszerezni válás, végrehajtás, adótartozás illetve bűncselekményből fakadó tartozás, vagyonelkobzás esetén.

Az említett számlatípusok maximális anonimitást biztosítanak az ügyfeleknek, mivel a számlakivonatokon és a bank belső rendszerében csak a számok vagy az álnevek jelennek meg, ahhoz harmadik fél nem tud hozzáférni.

Mindazonáltal ezek a számlatípusok használata sem ad lehetőséget a bűncselekményből származó vagyon elrejtésére. Kompetens hatóság zároltathatja ezeket a számlákat is ha felmerül az alapos gyanú hogy illegális úton jutottak a rajta lévő pénzhez. Jogerős bírósági ítélet után pedig kompetens bíróság utasíthatja a vagyonelkobzás végrehajtására a bankot. Erre volt már több példa, foglalták le és adták vissza a károsultaknak diktátorok, bűnszervezetek lopott, kizsarolt pénzét. A Yukos per során lefoglalat, svájci számlákon tartott, többszáz millió svájci frank zárolását viszont már felodották, mivel az orosz hatóságok nem tudták bizonyítani, hogy az elítéltek bűnös úton jutottak volna hozzá.

Amennyiben számozott vagy pseudonym számla nyitásával kapcsolatban keresse cégünket.

Mekkora adókiesését okoznak az államnak az offshore cégek?

2009. 10. 21. szerző Danku Tamás

Az offshore cégek elleni harc egyik indoka a káros adóverseny, amit a nulla vagy alacsony adóterhelés gerjeszt. A adóparadicsomokban bejegyzett cégek állítólag – egy szenior szenátor, President Obama jóbarátja szerint – 100 milliárd USD adókiesését okoznak évente az Egyesült Államoknak. Magyországon az adóelkerüléssel miatti adókiesés- egy 2007. évi MNB tanulmány szerint – a GDP 7,5%-ának megfelelő összeg, amely 2008-ben kb. 2 000 milliárd forint volt. Mindkét adattal, véleménnyel lehetne vitatkozni.

Az USA adókiesését nem nehéz cáfolni, illetve megkérdőjelezni a hitelességét. A 100 milliárd USD adóösszeg a legmagasabb (35%) amerikai adókulccsal számolva, kb. 286 milliárd USD adóalapon képződik. Ha egy aránylag alacsony, de az USA-ban szokásos 5%-os tőkearányos megtérüléssel számoljuk a 286 milliárd USD éves eredményhez szükséges tőkét, akkor egy olyan nagy számot kapunk (5 715 milliárd USD), amely az USA 2008 évi becsült GDP összegének (14 260 milliárd USD) közel 40 százaléka. Nagyobb tőkearányos megtérülésnél ez a százalék alacsonyabb, de még akkor is eléggé megkérdőjelezhető. Egyes becslések szerint Svájcban összesen 2-3 milliárd dollárnyi vagyont kezelnek offshore számlákon, így egyre kétségesebb, hogy az amerikai adóalanyok rendelkeznek akkora tőkével adóparadicsomokban, amely ilyen mértékű adókiesést okozhat az USA költségvetésének. 

Annak ellenére, hogy hazánk is szigorított az offshore cégek használatának szabályain, nem igazán lehet olyan tanulmányt vagy adatit fellelni, amely megbecsülné az adóparadicsomi cégek által okozott adókiesés összegét.

Az MNB 2007-ben megjelent tanulmánya az adócsalásokkal egy kalap alá veszi az adótervezést is, mint adókiesést okozó tevékenységet, de nem számszerűsíti az ebből fakadó kárt. A tanulmány a GDP 7,5%-ban határozza meg az adóelkerüléssel, adócsalással és adótervezéssel kieső ÁFA-t, valamint a munka és tőkejövedelmek adóját. Ha elfogadjuk a tanulmány állítását, akkor – általam számszerűsítve – 2008 évben kb. 612 milliárd forintnyi kárt okozott az ÁFA csalás, 1 381 milliárd forintnyi adót nem fizettek be a munkajövedelmek (fekete és szürke foglalkoztatás) és 4 milliárdnyit a tőkejövedelmek után.

Az offshore cégek Magyarországon is elsősorban a tőkejövedelmek adótervezésére használatos, ezért az általuk vélten vagy valósan okozott adókiesés nem tűnik "nemzetgazdasági jelentőségű" összegnek. Bár pontos adatok nincsenek. 

Apostille

2009. 10. 13. szerző Danku Tamás

A cég és egyéb – pl. banki – eljárások során használjuk azokat a közokiratokat, amelyeket az Apostille-val történő felülhitelesítés tesz a magyar vagy külföldi cégbíróság, illetve bank részéről is elfogadhatóvá, közhitelessé.

Az 1961. október 5.-én létrejött Hágai Egyezményhez csatlakozó országok vállalták azt, hogy az általuk kiállított közokiratokat kérésre az erre felhatalamzott állami szerv felülhitelesítéssel lát el és így az irat a többi egyezményes országban is közokiratnak minősül.

Az egyezményhez csatlakozott országok jelenlegi listája: Albánia, Andorra, Antigua & Barbuda, Argentina, Örményország, Ausztrália, Ausztria, Azerbajdzsán, Bahamák, Barbados, Belarusz, Belgium, Belize, Bosnia & Herzegovina, Botswana, Brunei Darussalam, Bulgaria, Hong Kong, Macao, Colombia, Cook-szigetek, Horvátország, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Dominika (Nemzetközösség), Dominikai Köztársaság, Ecuador, El Salvador, Észtország, Fiji, Finnország, Franciaország, Macedonia, Grúzia, Németország, Görögország, Grenada, Honduras, Magyarország, Izland, India, Írország, Izrael, Olaszország, Japán, Kazakhsztán, Dél-Koreai Köztársaság, Lettország, Lesotho, Liberia, Liechtenstein, Litvánia, Luxembourg, Malawi, Málta, Marshall Islands, Mauritius, Mexico, Monaco, Mongolia, Montenegro, Namibia, Hollandia, Új-Zéland, Niue, Norvégia, Panama, Lengyelország, Portugalia, Moldávia, Románia, Orosz Föderáció, Saint Kitts & Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent & the Grenadines, Samoa, San Marino, Sao Tome & Principe, Szerbia, Seychelles, Szlovákia, Szlovénia, Dél-Afrika, Spanyolország, Suriname, Swaziland, Svédország, Svájc, Tonga, Trinidad & Tobago, Törökország, Ukrajna, Egyesült Királyság (és tengeren túli területei pl. Anguilla, BVI, Kajmán-szigetek, Turks & Caicos, etc.), USA, Vanuatu, Venezuela.

A fenti országokból származó cégiratokat, közjegyzői iratokat nem kell, illetve nem lehet felülhitelesíttetni, azokat az egyes eljárások – pl. cégbejegyzés, változtatás – el kell fogadnia az illetékes hatóságnak.

Néhány, az adótervezésben használt helyszín – pl. Costa Rica, Urugay – nem csatlakozott az egyezményhez, így a közjegyzői irataikat csak diplomáciai felülhitelesítéssel lehet használni magyarországi cégeljárásokban.

Megoldások az EKT szabályokra: PCC / SPC

2009. 10. 06. szerző Danku Tamás

Az ellenőrzött külföldi társaságok fogalmának változásával szűkül a hatékonyan használható offshore területek és cégformák köre. A protected cell company (vagy segregated portfolio company) bizonyos esetekben megoldást jelent a magyar ügyfelek számára is a következő évi szabályokat figyelembe véve.

A PCC egy önálló jogi személyiséggel rendelkező cég, amely szavazati jog, felelősség és végrehajthatóság szempontjábó két fő részre oszlik. A társaság fő részéhez kapcsolódnak a szavazati jogok, így a menedzsment, az irányítás jog is. A második részhez, a sejtekhez nem kapcsolódnak szavazati jogok, viszont önállóan, a saját (sejt) nevén vállal kötelezettséget, amely független a cég többi sejtjétől. Az egyes sejtekhez kapcsolódó tulajdonjogok (részvények, üzletrészek, etc.) védettek a többi sejt kötelezettségeinek végrehajtásával szemben.

Megfelelő kialakítás esetén a PCC nem minősül az új magyar szabályok szerint ellenőrzött külföldi társaságnak, így használható aktív (kereskedelem, szolgáltatás) és passzív (jogdíj, kamat, osztalék, árfolyamnyereség) bevételekkel rendelkező vállalkozásokhoz egyaránt.

A protected cell company fő felhasználási területei a például a zárt befektetői kör alapjai vagy a captive biztosítások – különösen az egymástól független cégek által létrehozott captive megoldások esetén.

Ez a speciális cégforma létrehozható a következő országokban: Anguilla, Bermuda, British Virgin Island, Gibraltár, Guernsey, Írország, Jersey, Kajmán-szigetek,  Málta, Man-szigetek és Seychelles.