Hírek

Hírek, aktuális írások, tanácsok, jelenlegi és jövőbeni ügyfeleinknek

Emailben is küldhetik jövőre a adóellenőrzés megbízólevelét

2013. 10. 25. szerző Danku Tamás

www.adozona.hu

Az adóellenőrzés megindítására vonatkozó szabályokat is módosítja az Országgyűlés elé terjesztett adótörvénycsomag. A törvényjavaslat lehetővé tenné, hogy elektronikus úton is kézbesíthesse az adóhatóság a megbízólevelet.

Az évek során többször változott az adózás rendjéről szóló törvényben (art.) a megbízólevél kézbesítésének módja. Kiemelt jelentősége abban rejlik, hogy az adóhatósági eljárás kezdő napja maga a kézbesítés napja, azaz ez a dátum jelenti az eljárás megindításának napját.

A kézbesítés napjához, vagyis az eljárás megindításának kezdő dátumához fontos jogkövetkezmény kapcsolódik. Ha az ellenőrzés egyes adónemek meghatározott időszakra terjedő vizsgálatára terjed ki, akkor a kézbesítéssel beáll az önellenőrzési tilalom.

A kézbesítés napjától jelennek meg az eljárásban az adózó jogai és kötelezettségei, illetve a hatóság számára megkezdődik a törvényben előírt határidők számítása.

A jelenlegi adóhatósági gyakorlatban általános szokás, hogy egyszerre postázzák a megbízólevelet, illetve az értesítést az ellenőrzés megkezdéséről. Az art. szerint az ellenőrzés az erről szóló megbízólevél kézbesítésével, egy példányának átadásával vagy az általános megbízólevél bemutatásával kezdődik. Új eljárás lefolytatása esetén nem kell új megbízólevelet kiállítani. Az ellenőrzési határidő kezdő napja a megbízólevél kézbesítésének, a kézbesítés mellőzése esetén a megbízólevél átadásának a napja.

Itt hangsúlyoznám: a kézbesítés nem azt jelenti, hogy adózónak ezen iratokat feltétlenül át kell vennie.  Ahhoz hogy az adóhatóság az ellenőrzést megindítsa, elegendő a kézbesítés ténye. Így történhetett meg az is, hogy egy magánszemély adózó onnan értesült a vele szemben már 3 hónapja zajló személyi jövedelemadó ellenőrzésről, hogy a számláját vezető bank tájékoztatta, miszerint az adóhatóság lekérte a folyószámlájának adatait.

Más kérdés az, hogy mennyire nevezhető jogszerűnek az állam és polgára közötti kapcsolatrendszerben ez a mindenképpen törvényesnek, de nem éppen demokratikusnak nevezhető megoldás. Elektronikus kézbesítés esetén – aminek lehetőségét bevezetni kívánja a Nemzetgazdasági Minisztérium által beterjesztett törvényjavaslat –, további aggályként merül fel az e-mail megküldésének ellenőrizhetősége, az adózó e-mail címének érvényessége, illetve az adótitok megőrzésének követelménye.

ÍRORSZÁG | Vége lehet a ír jogdíjholding adómentességének (vagy mégsem)!

2013. 10. 17. szerző Danku Tamás

Az ír pénzügyminiszter szeretné megszüntetni a Google, Facebook  és az Apple által alkalmazott jogdíj adótervezés lehetőségét 2015-től.

Az új szabályok értelmében valószínűleg az ír cégek adórezidensek lesznek Írországban vagy be kell jelenteniük, hogy hol adórezidensek. Azok az ír cégek, amelyek üzletvezetési helye külföld, valószínűleg nem lesznek az alanyai az ír kettős adóztatást elkerülő egyezményeknek sem. Ettől függetlenül az EU-n belül könnyen talál alacsonya adóterhelésű helyet egy jogdíj holding – például Ciprust vagy Magyarországot. Mivel az EU-n belül is van lehetőség az üzletvezetési hely, így az adórezidensi státusz áthelyezésére, az ír jogdíj holdingok elvben egy egyszerű bejelentéssel elkerülhetik Írországi adókötelezettséget, ami legalább 12,5% társasági adó.

Az ír pénzügyőr bejelentése jól illeszkedik az EU jogdíjakat egységesen adóztatni kívánó törekvéseibe.