Hírek

Hírek, aktuális írások, tanácsok, jelenlegi és jövőbeni ügyfeleinknek

ADÓVÁLTOZÁSOK 2015

2014. 11. 23. szerző Danku Tamás

A törvényhozás megszavazta a 2015 évi adótörvényeket 2014. november 18-án. A 2014-es adóévhez hasonlóan, 2015-ben sem lesz nagy horderejű változása vagy reformértékű lépés.

A csökkenő adóbevételek miatt a költségvetés pénzigényét továbbra is külön vagy unortodox adókból próbálják teljesíteni, nincs nyoma a módosításokban a rosszul működő, a vállalkozások fejlődését akadályozó adószabályok módosításának. Nem lesz egyszerűbb az adminisztráció, sőt inkább tovább bonyólódik, például a reklámadó vagy az ÁFA csalások visszaszorítására kitalált fuverregisztráció miatt. Az összevont adóterhelés továbbra is növekszik, nem csökken a jövedelemadó szint, láthatóan a forgalmi jellegű adókból szeretne minél többet beszedni a költségvetés.

Az RTL Klubbnak nem lesz jobb és a munkaerő-kölcsönző cégek gyakran járhatnak mald az adóhatósághoz ellenőrzésre. A helyi önkormányzatok költségvetési hiányát további adókivetéssel pótolhatják, lehet hogy lesz helyi füstadó vagy kapuadó. De van jó hír is : azonos tényállást nem ítélhet meg az adóhatóság különböző módon, különböző adóalanyoknál – talán azért kellett ezt beleírni a törvénybe, mert volt példa rá.

Társasági adó változások

Az SZJA és a TB szabályok változása

Az ÁFA törvény módosításai

ADÓVÁLTOZÁSOK 2015 | Társasági adó

2014. 11. 23. szerző Danku Tamás
 • Kapcsolt vállalkozásnak minősülnek azok a vállalkozások is, amelyeknek az ügyvezetőjének vagy ügyvezetőinek személye egyezik.
 • Minimum adóalap : 2015-től a jövedelem-(nyereség-) minimum megállapítása során az összes bevételt csökkentő tételként nem lehet figyelembe venni az eladott áruk beszerzési értékét, valamint a közvetített szolgáltatások értékét.
 • Elhatárolt veszteség : Az 2014 végéig keletkezett és a korábban keletkezett, de el nem használt elhatárolt veszteség a keletkezés évében hatályos szabályok szerint, de legfeljebb 2025 végéig használható fel. A 2015-től keletkező veszteséget 5 évig lehet elhatárolni. A jogutód társaság – kivéve ha a jogelőd tevékenysége kizárólag vagyonkezelés volt – a továbbfolytatott tevékenységgel elért bevétel arányában vonhatja le a jogelőd által felhalmozott és a jogutód által átvett veszteséget.
 • K+F tevékenység : nem szükséges a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal által végzett előzetes minősítés a K+F tevékenységhez kapcsolódó kedvezmények igénybevételéhez.
 • TAO támogatások : megváltozik a társasági adóból a látvány-csapatsportoknak és elóadó-művészeti intézményeknek adható támogatás elszámolási rendszere. Lényegében az adózónak a NAV felé kell teljesíteni a teljes adókötelezettségét és rendelkezhet a befizetett előleg 50 százalékának, illetve a befizetett adó 80 százalékának a felhasználásáról. Bevezetésre kerül a felsőoktatási intézmények támogatásához kapcsolódó társaságiadó-alap kedvezmény. Az elfogadott konstrukció szerint a felsőoktatási támogatási megállapodás keretében biztosított támogatás elismert ráfordításnak minősül, továbbá az adózó a megállapodás alapján biztosított támogatás összegének 50%-áig a támogatás évében adóalap-kedvezményt is igénybe vehet. E rendelkezéseket az adózók már a 2014-es adóév vonatkozásában is alkalmazhatják.
 • Reklámköltségek elszámolása : A jelenlegi szabályozás alapján a reklám közzétételével kapcsolatban elszámolt költségek kizárólag abban az esetben minősülnek elismert költségnek társasági adó szempontból, ha a társasági adó alanya rendelkezik a reklám-közzétevő azon nyilatkozatával, miszerint a reklámadó-kötelezettségét teljesítette vagy reklámadó-kötelezettség nem terheli.
 • A módosítások szerint, a nyilatkozatok megléte nélkül elszámolható a reklámköltség 30 millió forintig. Az említett összeg felett is elszámolható nyilatkozat nélkül a reklámköltés, ha az adó tudja igazolni, hogy kérte a nyilatkozatot a közzétevőtől vagy a közétevő szerepel a NAV honlapján közzétett, reklám-közzétevő adóalanyokkal kapcsolatos nyilvánartásban.

ADÓVÁLTOZÁSOK 2015 | SZJA és TB

2014. 11. 23. szerző Danku Tamás

Személyi jövedelm adó

 • Az első házasok adókedvezménye :  havi 31 250 forinttal csökkenthetik az adóalapjukat, ami havi 5000 forinttal csökkenti az adófizetési kötelezettségüket. A kedvezményt 24 hónapig lehet igénybe venni.
 • Családi kedvezmény : 2015-ben a családi adókedvezményről szóló nyilatkozatban fel kell tüntetni a gyermekek adóazonosító jelét is. Ha nincs igényelni kell. 2016-tól fokozatosan, 2019-ig 62 500 forintról 125 000 forintra emelkedik a két gyermek után igénybevehető családi adóalap kedvezmény összege.
 • SZÉP kártya : ha a muunkáltató nem ad Széchényi Pihenő Kártya juttatást a munkavállalójának, akkor a béren kívüli juttatások csak 200 000 forintig adóznak kedvezményesen, szemben a SZÉP kártyával elérhető 500 000 forintos értékhatárral.
 • Kiküldetési rendelvény : a kiküldetési rendelvény fogalma kiegészül, és a jövőben a szükséges adatokat tartalmazó, zárt rendszerben előállított és kezelt elektronikus úton előállított bizonylat is kiküldetési rendelvénynek minősül.

Egészségügyi szolgáltatási járulék : 2015. január 1-jétől az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege 6.660 Ft-ról inflációkövető módon 6.930 Ft-ra emelkedik, melynek napi összege így 231 Ft lesz.

Szociális hozzájárulási adó : a hatályos szabályok alapján a gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, vagy gyermeknevelési támogatásban részesülő szülőket foglalkoztató munkáltató szociális hozzájárulás adó kedvezményt érvényesíthet – a gyermekek számától, valamint az anyasági támogatás típusától függően – három vagy öt éven keresztül.

A kedvezmény az első kettő vagy három (az öt éven keresztül igénybe vehető kedvezmény esetén) évben a bruttó bér 27%-a, a követő években pedig 14.5%. Alapja havonta a munkavállaló bruttó bére, de maximum 100 000 Ft.

A módosításoknak megfelelően 2015-től nem kell arányosítani részmunkaidő esetén a bruttó bért, vagy a 100.000 Ft-ot, a kedvezmény ekkor is a teljes összeg után lesz érvényesíthető.

ADÓVÁLTOZÁSOK 2015 | ÁFA

2014. 11. 23. szerző Danku Tamás
 • Az előleg ÁFA tartalmát a csereügyletek esetén a szerzéskor kell megfizetni/bevallani. Eddig ilyen szabály nem volt és az új szabály azzal jár együtt, hogy a csereügyletek előleg-ÁFA tartalmát be kell fizetni, anélkül, hogy valóban lett volna pénzmozgás az ügyletben.
 • A sertéshús után, a szarvasmarha, a juh és a kecskehús (élő és vágott állatok) ÁFA kulcsa 5%-ra csökken, amit csak a előállítók és a forgalmazók használhatnak. A kiskereskedelemben továbbra is a  szociálisan érzékeny 27 százalékos kulcsot kell használni.
 • Az időszakos elszámolású ügyletek jelenlegi ÁFA elszámolási szabályait meg kell változtatnunk, mivel az EU ÁFA direktívája nem teszi lehetővé a jelenlegi verziót. Az új, de csak 2016. január 1-től hatályba lépő szabály szerint, ha a számlázás és a fizetési határidő megelőzi az adott időszak végét, akkor az ÁFA fizetési kötelezettséget a számlázott időszak utolsó napjával kell könyvelni és az adott időszak bevallásában bevallani. Az adótanácsadói, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások számlázása esetén már 2015-ben kell használni az új előírásokat.
 • Ha az időszakos elszámolású ügyletnél a  fizetési határidő és a számlakiállítás az adott időszak vége után esedékes, akkor az ÁFA-t fizetési határidő napjával kell könyvelni és az érintett időszakban bevallani. Ebben az esetben, ha a fizetési határidő több mint 30 nap, akkor az ÁFA fizetési kötelezettség a számla kiállításától számított 30. napon keletkezik.
 • A belföldi összesítő jelentésekben eddig azokat az ügyleteket/számlákat kellett feltüntetni, amelyek ÁFA tartalma elérte a 2 millió forintot. Ez az összeg valószínűleg 1 millió forintra csökken. A számla kötelező adata lesz a belföldi vevő adószáma, ha az ÁFA összege eléri az 1 millió forintot.
 • A munkaerő kölcsönzés a fordított ÁFA hatálya alá fog tartozni és később valószínűleg az iskolaszövetkezetek által végzett félkamu-munkaerőkölcsönzési szolgáltatás is.
 • Elenyészik az ÁFA levonási jogosultsága annak az adóalanynak,  amelynek az adószámát felfüggesztés nélkül törlik.
 • Levonható lesz a motorbenzin ÁFA tartalma, ha igazolható, hogy ha a termékértékesítéshez anyagként használják fel.