Hírek

Hírek, aktuális írások, tanácsok, jelenlegi és jövőbeni ügyfeleinknek

Az OECD automatikus információcsere jelentési szabályai

2015. 01. 29. szerző Danku Tamás

logooecd_en

Az OECD által kezdeményezett automatikus információcsere egyezmény lehetővé tette hogy 2017-től (egyes országok esetében 2018-tól) az csatlakozott országok bankszámla információkat osszanak meg egymással. Az egyezményhez a legtöbb offshore pénzügyi központként ismer terület is csatlakozott.

A jelentési kötelezettség teljesítésére közös jelentési szabályokat dolgoztak ki (Common Reporting Standard – CRS). Az egyezményhez több mint 100 ország  csatlakozott vagy szándékozik csatlakozni, így valóban nevezhető globális megállapodásnak.

A CRS célja, hogy a pénzintézetektől származó pénzügyi adatokkal  – számla és személyes adatokkal is – lássa el a csatlakozó országokat. Számlaadatok szempontjából az adatcsere kiterjed a kapott kamatra és osztalékra, a számlaegyenlegre és a biztosításokból származó jövedelmekre. Kötelező lesz átadni a személyes adatokat is, így a név mellett a lakcímet vagy tartózkodási helyet, adóazonosításra alkalmas azonosítót és a születési helyet.

A globális egyezmény mellett a helyi hatóságok is fognak egymással szerződést kötni, ezektől a szerződésektől várják, hogy segítsenek a helyi adótörvények és a államközi egyezmények összhangba hozásában.

Kötelező módosítani a bt.-k és kkt.-k társasági szerződéseit

2015. 01. 26. szerző Danku Tamás

cegbirosagA betéti társaságok és a közkereseti társaságok társasági szerződéseit 2015. március 15.-ig kell módosítani, ha a szerződés nem felel meg a tavaly hatályba lépett Polgári Törvénykönyvnek.

Az új törvény miatt szükséges módosításokat a legelső szerződésmódosítással kell megtenni, tehát a fenti határidő csak a legutolsó dátum, amíg szankció nélkül lehet módosítani a társasági szerződést. Ha a cég a határidőig végelszámolásba kezd, akkor a módosítást már nem fogja kérni a bíróság. Ha viszont bármilyen más okból kifolyólag módosítani kell a társasági szerződést, akkor az új PTK előírásait is át kell vezetni.

A cégmódosítás illeték kötelezettsége 18 000 forint, amit nem kell megfizetni, ha a módosítást csak a jogszabályváltozás indokolja. Ebben az esetben viszont semmilyen más módosításra, bejelentésre nincs lehetősége a cégnek és a tagoknak.

A tipikus módosítandó előírások:

 • a társaságba belépő tag helytállási kötelezettségére vonatkozó szabályozástól eltérő megállapodás – harmadik személyekkel szemben – nem hatályos az új Ptk. alapján. A régi Gt. lehetővé tette, hogy harmadik személyekkel szemben is hatályos kikötésnek minősüljön.
 • az új Ptk. úgy rendelkezik, hogy a társaság vagyonából nem elégítheti követelését a tag hitelezője. A korábbi Gt. ezt megengedte.
 • az új Ptk. pontosítja azt a szabályozást, hogy semmis a társasági szerződés olyan rendelkezése, amely a tagot a szavazati jogától megfosztja. Ha a cég létesítő okirata evvel ellentétes, módosításra van szükség.
 • az új Ptk. kifejezetten kizárja, hogy olyan személy legyen ügyvezető, aki nem tagja a társaságnak
 • az új Ptk. kimondja, hogy a taggá váló örökös, illetve jogutód nem köteles vagyoni hozzájárulást teljesíteni.
 • A tagsági jogviszony megszűnése esetén a Ptk. kimondja, hogy semmis a társasági szerződés olyan rendelkezése, amely az elszámolási kötelezettséget kizárja, korlátozza vagy annak szabályait a Ptk.-ban meghatározottaknál kedvezőtlenebbül állapítja meg. Így tehát, ha a régi létesítő okiratban ilyen rendelkezés szerepelt, ezt szintén módosítani kell 2015. március 15-éig.

Forrás: www.adozona.hu

Új Oroszországi “offshore-ellenes” szabályok

2015. 01. 23. szerző Danku Tamás

Főhet a feje az orosz offshore cég tulajdonosoknak, mivel szigorú offshore ellenes szabályt vezettek be Oroszországban.

Az offshore, szaknyelven ellenőrzött külföldi társaságokban meglévő részesedését be kell jelenteni az orosz adóalanyoknak és az adóalapjukban is szerepeltetni kell a cég profitját, ha meghaladja a törvényben meghatározott minimum összeget. A bevallási kötelzettség alá eső offshore profit minimum 50 millió rubel 2015-ben, 30 millió rubel 2016-ban és 10 millió rubel 2017-től.

A bejelentés és a bevallás elmulasztását is bírsággal súlytják, amelynek összege 50 000 – 100 000 rubel, illetve  a bevallani elmulasztott adó 20 százaléka. A pénzbírságot csak 2018-tól fogják alkalmazni, de a 2015-2017 közötti időszakban az adófizetés elmaradása büntetőeljárást von maga után.

Az orosz adóhatóság tehát 2018-tól azzal számol, hogy az autómatikus adatcsere miatt használhat adatokat fog kapni az orosz adóalanyok offshore cégeinek számláiról és nem lesz szükség büntetőjogi szankciókra, könnyebben be lehet szedni majd az adókat.

Ellenőrzött külföldi társaságnak minősül egy cég az orosz szabályok szerint,

ha orosz adórezidens tulajdonosai vannak

ha nincs telephelye Oroszországban

ha nem tőzsdén jegyzett

ha nem ECC tagországban működik

ha nem olyan országban működik, amellyel van adóegyezménye Ororszországnak

és ha az profit után fizetendó adó kulcs nem haladja meg az orosz adókulcs 75 százalékát

Betegségek miatt kapható adókedvezmény

2015. 01. 23. szerző Danku Tamás

A SZJA törvény előírása szerint a havi minimálbér 5 százalékának megfelelő adókedvezményt vehet igénybe az adózó, ha a vonatkozó 49/2009 EüM rendeltben felsorolt betegségek valamelyikében szenved.

Az SZJA törvény súlyos fogyatékosságnak nevezi az adókedvezményre jogosító állapotot, de valójában több, a közvélekedésben nem fogyatékosságnak tekintett betegség esetén is jár a kedvezmény. Ilyen betegségek például a kormányrendelet melléklete szerint:

 • cukorbetegség (szövődmények nélkül is)
 • laktóz intolerancia
 • szénhidrát-anyagcsere betegségek
 • fruktózanyagcsere betegségek
 • idült légzési elégtelenség

A adókedvezményt orvosi igazolás birtokában lehet igénybe venni, de az igazolás nem szükséges, ha az adózó rokkantsági járadékban részesül.

Ha eddig nem vette igénybe az adókedvezményt, de a jogosultság visszamenőleg is megállapítható, akkor önellenőrzést lehet benyújtani az adóhatósághoz, akár 2009-ig visszamenőleg.

Minimálbér és garantált bérminimum 2015

2015. 01. 03. szerző Danku Tamás

A Kormány 347/2014. (XII. 29.) Korm. rendelete szerint a 2015. évi minimálbér és a garantált bérminimum az alábbiak szerint alakul.

A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén 2015. január 1-jétől

havibér alkalmazása esetén 105 000 forint,
hetibér alkalmazása esetén  24 160forint,
napibér alkalmazása esetén 4 830  forint,
órabér alkalmazása esetén  604 forint.

A fentiekben meghatározottaktól eltérően a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma a teljes munkaidő teljesítése esetén 2015. január 1-jétől

havibér alkalmazása esetén 122 000 forint,
hetibér alkalmazása esetén 28 080  forint,
napibér alkalmazása esetén  5 620 forint,
órabér alkalmazása esetén 702 forint.