Hírek

Hírek, aktuális írások, tanácsok, jelenlegi és jövőbeni ügyfeleinknek

Tényleges tulajdonosok publikus nyilvántartása

2015. 02. 25. szerző Danku Tamás

euFlagAz EU 2014. decemberi közleménye szerint egyetért a vállalatok és a trustok tényleges tulajdonosainak publikus nyilvántartásával. A végső haszonélvezők központilag lesznek nyilvántartva az európai országokban, hozzáférhetővé téve „jogos érdekből” az embereknek, mint például az oknyomozó újságíróknak és más érintett polgároknak a kötött alku Európai Parlament és a Tanács tárgyaló negyedik EU Anti Pénzmosás elleni irányelv tervezet (AMLD) értelmében.

 A tervezett javaslat szerint, minden tagállamnak össze kell gyűjtenie: név, születési dátum, állampolgárság, lakóhely szerinti ország: valamint a részesedéseket, azoknak, akik az utolsó haszonélvezői a társaságnak és más jogi személyeknek, beleértve a trustokat.

Az AMLD először kötelezni fogja az EU tagállamokat arra, hogy tartsanak egy központi információs és regisztrációs listát, amely elérhető lesz mind a 28 tagállamban az embereknek „bizonyítva a jogos érdekeltségeket” csak úgy, mint az oknyomozó újságíróknak. Bizalmas információ nem lesz elérhető a nyilvánosság számára.

A központi regisztráció nem szerepelt az Európai Bizottság felterjesztett javaslatai között, de az Európai Parlamentben a tárgyalásokig igen. A Parlament számos rendelkezést indítványozott a módosított AMLD szövegében, azért hogy a személyes adatokat megvédje.

„A tényleges tulajdonosokról létrehozott nyilvántartás segíteni fog abban, hogy lerántsa a leplet a titkos offshore számlákról és nagymértékben támogassa a harcot a pénzmosás és a kirívó adó kerülés ellen” – mondta Krisjanis Karins a Gazdasági és Monetáris Bizottság szóvivője.

Az indítvány keresi azt is, hogy tisztázódjanak a szabály tervezetek „politikailag érintett személyek” ügyében. Ahol magas kockázatú üzleti kapcsolatok vannak ilyen személyekkel, további intézkedések kellene bevezetni arra, hogy azonosítható legyen a vagyon eredete.

Szükséges hogy a javaslatot az EU tagállamok követei, a Parlament Gazdaság és Monetáris Bizottsága, a Civil szervezetek, az Igazságügyi és Belügyügyi Bizottságok jóváhagyják 2015-ig, mielőtt szavazásra bocsátják a teljes Parlamentnek.

A társasági adóból adható támogatás új rendszere

2015. 02. 25. szerző Danku Tamás

A társasági adóból adható látvány-csapatsport és kulturális célú támogatás kétféle rendszerben működik  2015-től. Az egyikben a megszokott módon, a kedvezményezetteknek közvetlenül kell utalni a támogatást, az új rendszerben a befizetett társasági adóból lehet felajánlani a jogosultak részére támogatást, amit a NAV továbbít nekik.

Az úgynevezett TAO támogatás az adóévben bármikor adható, az adókötelezettség 80 százalékát lehet felajánlani sport, eladó művészet vagy film támogatására. A támogatást jóvá kell hagynia a kompetens szervezetnek és csak a szükséges igazolások kiadása után lehet átutalni a kedvezményezettnek. A kedvezményezettek nyújtanak be támogatási programot a jóváhagyást irányító szervezeteknek, a benyújtott programokból teljes körűen lehet arról tájékozódni, hogy mire fogja felhasználni a támogatást.

 Az új rendszerben a NAV által rendszeresített nyomtatványon kell bejelenteni, hogy melyik kedvezményezett részére ajánlja fel a vállalkozás az esedékes társasági adóelőleg kötelezettségének az 50 százalékát. A támogatásról ezután is meg kell állapodni a kedvezményezettnek és a támogatónak valamint az erről szóló igazolást be kell nyújtani az adóhatóságnak is a bejelentéssel együtt.

Az adóelőleg terhére tett felajánlást évente 5 alkalommal lehet módosítani, az adóelőleg esedékességnek napjáig. Általános feltétel, hogy a bejelentés, rendelkező nyilatkozat beadásának időpontjában nem lehet a cégnek 100 000 forintot meghaladó adótartozása egyetlen adónemen sem!

Az általános szabály szerint december 20-ig fizetendő társasági adó feltöltés 80 százaléka ajánlható fel támogatásként. Ha az adóelőleg és a tao feltöltés terhére felajánlott összeg nem éri el a teljes adókötelezettség 80 százalékát, akkor a maradvány összegről a társasági adóbevallás beadásával egyidejűleg lehet rendelkezni. Ha az 80 százalékos korlátot az adott támogatás túllépi, akkor a különbözetet a következő évre felajánlott összegnek kell tekinteni.

Segít az NGM: könnyebben lehet nekik pénzt adni

2015. 02. 01. szerző Danku Tamás

www.napi.hu

2015. január 1-jétől az ügyfél választásán múlik, hogy a közigazgatási hatósági eljárásban felmerülő illetéket hogyan fizeti meg: illetékbélyeggel vagy pedig banki átutalással.

Egy elfogadott illetéktörvény-módosítás szerint idéntől az ügyfél a közigazgatási hatósági eljárásban már nemcsak az iratra felragasztott illetékbélyeggel teljesítheti illetékfizetési kötelezettséget, hanem banki átutalással is – közölte vasárnapi közleményében az NGM. A gazdasági tárca – az új fizetési mód tapasztalatai fényében – további egyszerűsítési megoldásokat is vizsgál.

A Nemzetgazdasági Minisztériumhoz benyújtott felügyeleti intézkedés iránti kérelem esetén, az eljárás kezdeményezésekor az eljárásért fizetendő illetéket az alábbiakban megjelölt bankszámlára is utalhatják az adózók: Nemzetgazdasági Minisztérium: 10032000-01460658-30006016

Az átutalási bizonylat közlemény rovatában a felülvizsgálni kért hatósági döntés ügyszámát is fel kell tüntetni.