Hírek

Hírek, aktuális írások, tanácsok, jelenlegi és jövőbeni ügyfeleinknek

Számlázó programok NAV adatszolgáltatása

2015. 10. 23. szerző Danku Tamás

free-online-invoice-software

A vállalkozások által használt számlázó szoftvereket be kell jelenteni az adóhatóságnak, de 2016. január 1-től bővül a számlázó szoftverek kötelező funkcióinak sora.

Jövőre a számlázó programoknak rendelkezniük kell egy úgynevezett “adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás” funkcióval, amely segítségével a NAV exportálhatja a számlaadatokat egy adott időszak vagy számla sorszám tartománymegadásával.

A 2015 és megelőző adóévekre az adatexport lehetőségét nem kell biztosítani a szoftvereknek, de a 20016-ban kiállított, előző időszaki számlát módosított bizonylatokra igen. Ha a2016-an használt szoftver vagy alkalmazás nem fele meg a követelményeknek, akkor a cégekre akár 500 ezer forintos bírságot is kiszabhat a NAV.

BITCOIN : ÁFA mentes a kereskedelme az EU-ban

2015. 10. 23. szerző Danku Tamás

Bitcoin

Az Európai Unió Bíróságának (CJEU) rendelkezése szerint, a BITCOIN kereskedelme a hatályos hozzáadott értékadó irányelv szerint mentes az adó alól, mert a valuta, pénzjegy és érme kereskedelmét szabályozó előírások alá tartozik.

Az CJEU iránymutatása olcsóbbá teszi a Bitcoin kereskedelmet, ami elsősorban a magánszemélyek költségeit csökkentik és egyszerűsítik a Bitcoin kereskedők könyvelési, számviteli kötelezettségeit. A kapcsolódó beruházásokat viszont drágítja, mivel a beszállítók által felszámított ÁFA csak részben vagy egyáltalán nem lesz levonható. Amennyiben a helyi szabályozás nem egyezik a CJEU rendelkezésével, akkor az érintett tagországnak módosítani kell a saját ÁFA törvényét.

Mikrohitel kezdő vállalkozásoknak is

2015. 10. 12. szerző Danku Tamás

Beruházási és fejlesztési célra, kezdő és már régebben működő egyéni és társas vállalkozások is igényelhetik a vállalkozásfejlesztési alapítványok közreműködésével, EU és magyar állami forrásból nyújtott mikrohitelt. A hitel összege maximum 10 millió forint lehet, a maximális futamidő 10 év, a türelmi idő 12 hónap lehet és önerőre nincs szükség. Az ügyleti kamat jelenleg 3,9%, a hitel fix kamatozású.

A KFT jegyzett tőke emelése az új PTK miatt

2015. 10. 10. szerző Danku Tamás

Az új Polgári Törvénykönyv a korlátolt felelősségű társaságok minimális jegyzet tőkéjét 3 millió forintban határozza meg. A társaságok az új PTK szabályait 2016. március 16-ig kötelesek átvezetni a társasági szerződésükön és ezért eddig az időponting kell dönteni a tőkeemelésről összegéről és egyéb feltételeiről is.

Ha KFT eredménytartaléka, az eddig osztalékként fel nem vett nyeresége elegendő összegű, akkor az eredménytartalék is felhasználható a jegyzett tőke emelésére. Ebben az esetben az éves záró vagy egy közbenső, éven belüli időszakra elkészített mérleggel kell igazolni a cégbíróságnak, hogy az eredménytartalékban rendelkezésre áll a jegyzett tőke emeléséhez szükséges forrás. Pénzbefizetéssel nem jár együtt ez a megoldás, ezért valószínűleg ez a legkényelmesebb is, ha a cégnek szükséges van a 3 millió forint tőkére.

A jegyzett tőke emelésre fel lehet használni a tagi kölcsönt is. A tagi kölcsön átvezetéséről határozatot kell hozni, módosítani kell a kölcsönszerződést, de ez a megoldás sem jár együtt pénzmozgással, ahogy az előző megoldás sem.

Amennyiben a KFT-nek nincs elegendő eredménytartaléka és tagi kölcsön sem, amit a tagok a tőkeemelésre fel tudnának használnia, akkor pénzzel vagy apporttal (nem pénzbeli hozzájárulás) is emelheti a jegyzett tőkét. Az új PTK előírásai szerint a jegyzet tőke teljes egészében lehet apport, azért a tőkeemelési kötelezettséget is lehet teljes körűen apportból fedezni. Apport lehet immateriális jószág, tárgyi eszköz, üzletrész, részvény, etc. A lényeg, hogy az apport értéke megfeleljen az apportált dolog tényleges piaci értékének és ne legyen túlértékelve.

Ha egyik fentebb vázolt megoldás sem oldható meg, nem marad más mint a tőkeemelés pénzbeli hozzájárulással. Ez a megoldás viszont nem jelenti azt, hogy azonnal be kel fizetni a tulajdonosoknak az aktuális és a törvény szerinti minimum jegyzett tőke közötti különbséget. A tagok úgy is megállapodhatnak, hogy a tőkeemelést nem azonnal fizetik be, hanem hosszabb határidőt hagynak rá a tagoknak. A befizetési kötelezettség határideje lehet 1 éven túli is, de addig a cég nem fizethet osztalékot, kivéve ha az osztalék fizetés utáni saját tőke eléri a jegyzett tőke (törzstőke) mértékét.

Sok helyen olvasható, de valótlan állítás, hogy a 3 millió forint tőkét csak egy napra be kell mutatni a cégnek és után mehet vissza a feladónak. A jegyzett tőke a vállalkozás pénze, nem használhatja másra, csak a vállalkozási tevékenységre.