Hírek

Hírek, aktuális írások, tanácsok, jelenlegi és jövőbeni ügyfeleinknek

Adóváltozások 2017 | ÁFA és ART

2016. 12. 22. szerző Danku Tamás

Stacks of coins with the letters VAT isolated on white background

Csökken több ÁFA kulcs: az élelmiszerek esetében már régen kellett volna, a vendéglátás ÁFA csökkenése eléggé átgondolatlan, az internet kedvezményes ÁFA kulcsa pedig inkább politikai akarat, mint közgazdasági döntés. Jelentsen szigorodik az online számlázással kapcsolatos jelentési kötelezettség és a székhely szolgáltatás igénybe vétele is bejelentés köteles lesz.

ÁFA

 • 8 millió forintra növekszik az alanyi adómentesség bevételi értékhatára. Ha 2015-ban átlépte az alanyi mentes adózó az érvényes, 6 millió forintos értékhatárt, akkor is választhat alanyi adómentességet 2017-ben.
 • Az egyszerű bejelentés alapján felépített ingatlan a felépítés megtörténtét igazoló hatósági bizonyítvány kibocsátásól számított 2 évig minősül új ingatlannak.
 • Kötelező feltüntetni a vevő adószámát a számlákon, ha a felszámított ÁFA összege eléri vagy meghaladja a 100 000 forintot. Ez a határérték 2016-ban 1 millió forint volt, ezért a 2016-ban 2017 évi teljesítéssel kiállított számlákban még a 2016-ban érvényes szabályokat kell alkalmazni.
 • Az internet szolgáltatás ÁFA kulcsa 18 százalékra csökken. A kedvezménye kulcsot akkor lehet alkalmazni, ha a számla kiállítás és az adófizetés időpontja 2017-re esik.
 • 5 százalékra csökken a baromfihús, baromfi belsőség és vágási melléktermék, valamint a tojás és a friss tej ÁFA kulcsa. Az UHT és az ESL tej ÁFA kulcsa továbbra is 18 százalék marad.
 • 2017-ben 18 százalékra, 2018-ban pedig 5 százalékra csökken az éttermi vendéglátás ÁFA kulcsa, kivéve az alkoholtartalmú italforgalmat.
 • Az egyszerű bejelentéshez kötött ingatlan létrehozáshoz kapcsolódó szolgáltatások is a fordított ÁFA hatálya alá tartoznak.

Adózás Rendje

 • Új feltétele a megbízható adózói minősítésnek, hogy az éves adóteljesítmény pozitív legyen és hogy az előző négy és a tárgyévben végrehajtást ne kezdeményezzenek az adózóval szemben.
 • A korlátozott felelősséggel működő jogi személy behajthatatlan adótartozását a részesedését korábban átruházó tagtól is követelheti határozatban az adóhatóság, ha a korábbi tagnak legalább 25 százalékos tulajdonrésze vagy szavazati joga volt a vállalkozásban és a tartozás meghaladja a cég jegyzett tőkéjének 50 százalékát. A be nem hajtható tartozást a volt tag részesedésével arányos mértékben követelheti az adóhatóság.  A tag kérheti a mentesítését a tartozás behajtása alól, ha igazolja a törvényben felsorolt követelmények teljesítését.
 • A 100 000 forint vagy több áthárított adót (ÁFA) tartalmazó számlákról elektronikusan kell adatot szolgáltatni az adóhatóságnak. 2017. júliusától az ÁFA bevallással egy időben kell adatot szolgáltatni a 100 000 forint levonató vagy felszámított adót tartalmazó számlákról.
 • A székhely szolgáltatás igénybe vételét be kell jelenteni az adóhatóságnak. A székhely szolgáltatást igénybe vevő adózók automatikusan kockázatos adózóvá válnak, ha mulasztási bírságot szabnak ki rájuk adóigazgatási eljárás akadályozása miatt.
 • 2017. júliusától a számlázó szoftverrel, alkalmazással kiállított, legalább 100 000 forint áthárított adót tartalmazó számlákról a számlázó szoftvereknek valós időben kell adatot szolgáltatniuk az adóhatóságnak. A hibás teljesítés vagy mulasztás esetén a bírságot az adóhatóság a bejelentendő számlák darabszáma és a megállapítható bírság szorzataként állapítja meg.
 • Ha az adóhatóság kockázat elemzési eljárás során megállapított kockázat megszüntetésére az adóhatóság felhívja az adózó figyelmét, úgynevezett támogató eljárást indít. A támogató eljárásban önkéntes a részvétel, de ha az adózó nem korrigálja a feltárt hibákat, akkor az adóhatóság ellenőrzést indít.

Adóváltozások 2017 | Társasági adó és KIVA

2016. 12. 17. szerző Danku Tamás

Corporate tax

A társasági adó változott év közben az “OECD BEPS Action Plan” teljesítése érdekében és ősszel is parlament elé került két módosító csomag, amelyek már 2018-ra is tartalmaznak új szabályokat. A kisvállalati adó (KIVA) új, érthetőbb szabályait már könnyen össze lehet hasonlítani a társasági adó szabályokkal, ezért várhatóan sok új KIVA alany lesz 2017-től.

Társasági adó

 • A társasági adó általános kulcsa 19 százalékról 9 százalékra csökken. A 10 százalékos, 500 millió forint profitig alkalmazható kulcs megszűnik. Az ingatlannal rendelkező társaság külföldi tagjánál is 9 százalékos kulccsal kell megállapítani az adókötelezettséget. A csökkentett kulcsot kell alkalmazni a növekedési adóhitellel kapcsolatos és a létszámnövekedésre vonatkozó feltétel nem teljesítése eset szükséges befizetéseket is.
 • Az ellenőrzött külföldi társaságok szabályozása jelentősen változik és az effektív adókulcs mértékének legalább 9 százaléknak kell lennie.
 • Csökkenti az adóalapot az SZJA törvény szerint elszámolt mobilitási célú lakhatási támogatás, legfeljebb az adózás előtti nyereség összegéig.
 • StartUp adókedvezmény : adóalap kedvezményt vehet igénybe az un. kora fázisú vállalkozásba fektető adóalany. A kedvezmény mértéke a részesedés bekerülési értékének háromszorosa, legfeljebb 20 millió forint. A kedvezményt a megszerzés évében és az azt követő 3 évben lehet igénybe venni. A a korai fázisú vállalkozásnak legalább 2 főt kell foglalkoztatnia, közülük egy főt K+F munkakörben és nem lehet a kedvezményt igénybe vevő kapcsolt vállalkozása. Ha részesedést 3 éven belül eladják vagy a cég jogutód nélkül megszűnik, a kedvezmény kétszerese növeli az adóalapot.
 • Műemléki ingatlan adókedvezménye : A műemlék, illetve a helyi védelem alatt álló épület karbantartási költsége, valamint az építmény értékét növelő felújítás költségének kétszerese vonható le a társasági adó alapból. Amennyiben az épület tulajdonosa nem tudja teljes mértékben kihasználni az adóalap csökkentés előnyét, a beruházás pénzügyi forrását közvetlenül biztosító kapcsolt vállalkozás is. A kedvezmény megosztását mindkét félnek be kell jelenteni a társasági adó bevallásában. A műemlék karbantartás és az értéknövelő felújítás duplázott költsége akkor vonható le az adóalapból, ha az nem az illetékes hatóság felszólítására történik. A beruházás/felújítás megtörténtéről a területileg illetékes örökségvédelmi hatóságnak is igazolást kell kiállítania. Saját használatba vétel esetén az új épület beruházási költsége is levonható az adóalapból, de nem duplán, mint a műemlék felújítás és kapcsolt vállalkozással nem lehet megosztani a fel nem használt adóalap korrekciós tételt.
 • KKV beruházási adókedvezmény : legfeljebb az adózás előtti nyereség mértékéig, de 30 millió forint érték fölött is érvényesíthető adóalap kedvezmény, ha a kis és középvállalkozás új ingatlant szerez be, ingatlanon értéknövelő felújítást, bővítést, rendeltetés változtatást végez, új gépet, eszközt, szellemi terméket szerez be.
 • KKV beruházási hitel adókedvezménye : felső korlát nélkül le lehet vonni a beruházási hitelekre fizetett kamat teljes összegét 2017-tól.
 • Bérbe adott szellemi termékek, szabadalom, kereskedelmi név, know-how, etc. után 30 százalékos értékcsökkenési leírást lehet alkalmazni.

KIVA – Kisvállalti adó

 • A kisvállalati adó kulcsa 14 százalékra csökken 2017-től és 13 százalékra 2018-tól és az adóelőlegeket is az alacsonyabb kulccsal kell megállapítani.
 • A KIVA választási korlátja 500 millió forintra és 50 főre emelkedik. A KIVA alanyiság megszűnik, ha az adóalany árbevétele eléri az 1 milliárd forintot vagy a foglalkoztatottak létszáma a 100 főt. Megszűnik az adóalanyiság akkor is, ha az adóalanynak 1 millió forint adótartozása van az adóév végén.
 • További bejegyzések KIVA témában.

Adóváltozások 2017 | SZJA, KATA, EHO

2016. 12. 16. szerző Danku Tamás

taxation2017

A személyi jövedelemadó törvény számos helyen változott év közben is. Az alábbiakban a legfontosabbnak tartott SZJA, KATA és EHO módosításokat soroljuk fel, amelyek 2016. június 16-tól, illetve 2017. január 1-től hatályosak.

SZJA

 • A vállalkozói jövedelemadó kulcsa a társasági adóhoz hasonlóan 9%-ra csökken és megszűnik a 10 és 19 százalékos adómérték.
 • Az ingatlan és az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok átruházásából származó jövedelem adómentes lesz az ingatlan beszerzésétől számított ötödik évtől. Eddig csak a lakóingatlanokra vonatkozott az 5 éves  kedvezmény.
 • Évközi változás, hogy nem minősül bevételnek, ha a kft törzstőke emelése a tulajdonosnak még ki nem fizetett nyereség terhére történik.
 • Változnak a cafeteria közterhei : 43,66 százalékra csökken az Erzsébet-utalvány, a munkahelyi étkezés, az ajándékutalvány, a helyi bérlet, az iskolakezdési támogatás, az önkéntes nyugdíjpénztári és egészségpénztári hozzájárulás összevont közterhe. 34,22 százalék lesz a béren kívüli készpénz fizetés és Széchényi-pihenőkártya összevont közterhe. Az előbb említett juttatás éves felső korlátja 100 000 forint, a SZÉP kártya vendéglátás alszámlájának 150 000 forint, a szállás alszámlának 225 000 forint, a szabadidő alszámlának 75 000 forint az éves kerete.  Adómentes juttatások : sportrendezvényre szóló belépő és évente 50 kg szotyola, kulturális belépő évi 50 000 forintig, bölcsődei ellátás és szolgáltatás, lakhatási támogatás (feltételek teljesítése esetén, értékhatárig), lakáscélú támogatás (5 millió forintig, 5 éven belül), kockázati biztosítás (a minimálbér 30 százalékáig).
 • A családi kedvezmény gyermekenként havi 2500 forinttal növekszik, 2 kedvezményezett eltartott esetén, így a havi kedvezmény 100 forintra növekszik.
 • A munkába járás után fizethető amortizáció kilométerenként 15 forint lesz.
 • Lakhatási támogatás : a foglalkoztatás első 5 évében adómentes a lakhatási támogatás a  foglalkoztatás első 24 hónapjában a minimálbér 40 százalékáig, a második 24 hónapjában a minimálbér 25 százalékáig, a második 24 hónapot követő 12 hónapban a minimálbér 15 százalékáig. A lakást bérelheti a munkáltató és a munkavállaló is, a kifizetett díjat bizonylattal kell igazolni. A munkáltató tulajdonában lévő lakásban a szokásos piaci értékől meg nem térített rész a juttatás. Lakhatási támogatás annak a munkavállalónak adható, aki főállásban dolgozik, határozatlan idejű munkaszerződése van,  állandó lakhelye legalább 60 kilőméterre van a munkavégzés helyétől vagy a napi utazás időigénye meghaladja a 3 órát és a munkaviszony létrejöttét megelőző 12 hónapban a munkavállalónak ne legyen a munkavégzés helye saját lakása, lakás haszonélvezeti joga. Az adómentes juttatásról adatot kell szolgáltatni az adóhatóságnak.

KATA

 • A bevételi értékhatár 12 millió forintra emelkedik. Az ÁFA törvény változása szerint az alanyi mentesség bevétel határa 8 millió forint lesz, így ekkora összegű bevételig lehet ÁFA mentes a KATA vállalkozó számlája is. A bevételi értékhatár felett fizetendő adó kulcsa továbbra is 40 százalék.
 • Évközi változás: nem része a kisvállalkozók tételes adóalapjának a vissza nem térítendő fejlesztési vagy költségek fedezetére kapott támogatás.
 • Ha az adózó a kiállított számlája ellenértékét nem kapta meg, akkor a bevétel megszerzésének az utolsó napja az adóalanyiság megszűnésének időpontja.
 • A KATA alanyiság megszűnése után az adóévben és a következő 12 hónapban ismételten nem választható. Ez a szabály eddig 24 hónapig tiltotta a KATA “újra választását”.
 • Az ingatlan bérbeadásból származó bevétel megszerzését 15 napon belül be kell jelenteni az adóhatóságnak.
 • Nem igazol jövedelmet az adóhatóság annak a kisadózónak, aki nem szerzett bevétel az adóévben.
 • A KATA-ra áttérő egyéni cég, bt és kkt osztalékot kiváltó adója 15 százalékra csökken.

EHO

 • Az egészségügyi hozzájárulás legmagasabb kulcs 22 százalékra majd 2018-tól 20 százalékra csökken, a szociális hozzájárulási adó csökkenéséhez hasonlóan.

Minimálbér és garantált bérminimum 2017

2016. 12. 16. szerző Danku Tamás

kiva-huszezer

A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóknál az alapbér kötelező legkisebb összege 2017. január 1.-től 

 • havibér esetén 127 500 forint,
 • hetibérnél 29 310 forint,
 • napibérnél 5870 forint,
 • órabér alkalmazásakor pedig 733 forint.

A minimálbér 2018. január 1.-től

 • havibér esetén 138 000 forint,
 • hetibérnél 31 730 forint,
 • napibérnél 6350 forint,
 • órabérnél 794 forint.

A legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma

 • havibérnél 161 000 forint,
 • hetibérnél 37 020 forint,
 • napibérnél 7410 forint,
 • órabér esetén pedig 926 forint

2017. január 1.-től.

A számlázással és számlázó programokkal kapcsolatos követelmények 2017-ben

2016. 12. 04. szerző Danku Tamás

szamlazo

Jövőre csak olyan számlázó szoftvert lehet (érdemes) használni, amely teljesíti az új előírásokat és valós időben továbbítja a kiállított számla adatait az adóhatóságnak.

A számlázó szoftvereket fejlesztőinek 2017. januártól kell az új funkciót biztosítani az alkalmazásaikban és 2017. második félévétől az adattovábbításnak élesben is működnie kell. Az adóhatóság a jelenlegi szabályok alapján is hozzáférhet a számlák adataihoz, mivel minden számlázó programnak elő kell tudnia állítani az adóhatóság kérésére egy un. NAV XML fájl. Ezeket a fájlokat már be szokták kérni adóellenőrzés során.

További előírás 2017-től, hogy az vevők adószámát is fel kell tüntetni azokon a számlákon, amelyeknek az ÁFA tartalma eléri a 100 000 forintot. Amennyiben 2016-ban állítunk ki egy olyan számlát, amelynek 2017-ben van teljesítési időpontja, akkor csak azokon a számlákon kell feltüntetni a vevő adószámát, amelynek az ÁFA tartalma meghaladja az 1 millió forintot. Magánszemélyeknek kiállított számlákon továbbra sem kell feltüntetni a vevők adóazonosító jelét.

Számlázó alkalmazások

A számlázó alkalmazások rohamosan terjednek Magyarországon és ezek közül többnek van olyan funkciója, amely tartalmazza a cégjegyzékben szereplő cégeket és az adataikat is. Ha olyan számlázót használunk, amelyben működik ez a funkció, akkor a vevőink adószámát nem kell külön-külön bekérni, mert a számlázó adatbázisa már tartalmazni fogja. A legtöbb, internetes felületen működő számlázó alkalmazás pedig valószínűleg rövid időn belül alkalmas lesz a valós idejű adatszolgáltatás teljesítésére a NAV felé.

A számlázó szoftverek és alkalmazások használatát be kell jelenteni az adóhatóságnak és arról is értesíteni kell őket, ha befejezzük egy-egy számlázó használatát. Nincs viszont arra vonatkozólag korlátozás, hogy hányféle, belföldi vagy külföldi szoftvert használunk, lényeg, hogy megfeleljen az ÁFA törvény, az adózás rendjéről szóló törvény és a vonatkozó NGM rendelet előírásainak.