Hírek

Hírek, aktuális írások, tanácsok, jelenlegi és jövőbeni ügyfeleinknek

Panamai cégek kényszertörlése

2017. 07. 21. szerző Danku Tamás

A panamai Gazdasági és Pénzügyminisztérium  megerősítette, hogy Panamában több mint 275 000 céget nyilvánítottak inaktívnak. 2016-ban mintegy 250 000 olyan céget tartottak nyilván, amely  több mint 10 éve nem fizette meg az éve kötelező illetékét, és további 25 ezret, mert nem rendelkezett regisztrált ügynökkel – mivel az lemondott vagy megszűnt –  több mint 90 napig.
A 2017. január 1-jén hatályba lépett új szabályok szerint, a panamai illetékes hatóság felfüggeszti a jogi személy társasági jogait a következő esetekben:

 • ha a jogi személy több mint 90 napot töltött a regisztrált ügynök kinevezése nélkül;
 • ha a jogi személy 3 egymást követő éven keresztül nem teljesíti kormányzati díjának kifizetését;
 • ha a jogi személy nem fizeti ki a  bírságot vagy büntetést, amelyet az illetékes hatóság szab ki.

A felfüggesztés bejegyzését követően a cégnek két éve belül tudja újraaktiválni magát. A felfüggesztés alatt álló társaság nem végezhet üzleti tevékenységet.
A cég csak akkor aktiválható újra, ha teljesítették a felfüggesztésre okot adó hiányosságokat  és megfizetik az USD $ 1000 összegű bírságot. Az újraaktiválást a vállalat (ideértve az igazgatótanácsot, a részvény-tulajdonosokat és / vagy szolgáltatókat) bármely érdekelt fél kérheti.
Ha ebben a kétéves időszakban a jogi személy nem kéri a társasági jogok újraaktiválását, a Panama Nyilvántartási Hivatal megszünteti a céget, amely eljárás utána a cég újra nem aktiválható.

Évközi adóváltozások 2017

2017. 07. 15. szerző Danku Tamás

Személyi jövedelem adó

 • A 2018-tól érvényes szabályok alapján összesen 5 évig nyújthat a munkáltató adómentes lakhatási támogatás a munkavállalónak, akinek a lakhelye legalább 60 kilométerre van a munkahelyétől vagy 3 óránál többi ideig tart a napi oda-vissza utazása. A támogatás a foglalkoztatás első 24 hónapjában a minimálbér 60 százaléka lehet, a következő 24 hónapban a 40 százaléka és az utolsó 12 hónapban a 20 százaléka.
 • Már összesen három ingatlanra lehet választhatnak tételes átalányadózást fizető-vendéglátó tevékenységet végzők jövőre. A tevékenységhez engedély szükséges és legfeljebb 90 napig nyújtható a szolgáltatás ugyan annak a magánszemélynek. A fizetendő tételes adó 38 400 forint szobánként és évente.

Társasági adó

 • jövőre a bejelentett részesedésnek nem lesz minimális aránya, tehát bármilyen alacsony részesedési aránnyal lehet belföldi és külföldi cégben szerzett tulajdoni hányad bejelentett részesedés, aminek az árfolyam nyeresége után nem kell adót fizetni, ha a szerzéstől számított 75 napon belül az adóhatóságnak bejelentjük és legalább 12 hónapig megtartjuk. Továbbra sem lehet ellenőrzött külföldi társaságban lévő részesedésünk kedvezményre jogosító bejelentett részesedés.
 • egy külföldi cég akkor lesz a magyar vállalkozás ellenőrzött külföldi társasága,  ha a magyar cégnek legalább 50 százalékos részesedés van benne vagy a nyereség több mint 50 százalékot meghaladó részére jogosult. A külföldi cég csak abban az évben lesz ellenőrzött külföldi társaság, amelyben az általa fizetett adó kevesebb mint az a nyereségadó, amit akkor kellene fizetnie, ha Magyarországon lenne a székhelye. De továbbra sem minősül ellenőrzött külföldi társaságnak az a cég vagy külföldi telephely, amely rendelkezik a tevékenysége végzéséhez szükséges személyzettel, eszközökkel, irodával, tehát bizonyíthatóan érdemi gazdasági tevékenységet folytat. Az új szabályok 2017. január 18-tól érvényesek.
 • StartUp adókedvezmény – évközi változás, hogy nem kell kutató-fejlesztő munkatársat alkalmazni az un. korai fázisú vállalkozásnak, ahhoz hogy a befektetője adókedvezményt vehessen igénybe.  Az adókedvezmény a korai fázisú vállalkozásként nyilvántartásba vett cégben szerzett részesedés jogosít. A részesedés árának háromszorosa (a megszerzés évében és az azt követő 3 adóévben) vonható le az adóalapból, de maximum 20 millió forint.

Egészségügyi hozzájárulás

 • Nem terheli 2018-tól 14 százalékos EHO az ingatlan bérbeadást. Eddig 14 százalék egészségügyi hozzájárulást kellett fizetni, ha az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem meghaladta az 1 millió forintot.

Az adózás rendjének változásai

 • be kell jelenteni a magyar cégek külföldi bankszámla számait 2018. január 31-ig. A mulasztási bírság összeg 600 000 forint lesz.
 • a kockázatosnak ítélt adózóknak adófizetési biztosítékot kell fizetniük, amelyet 12 hónapig a NAV a letéti számláján tart, majd visszatérít, levonva belőle az aktuális adótartozásokat.
 • a NAV közzéteszi a honlapján azoknak a vállalkozásoknak a nevét, amelyek legalább 2 ÁFA bevallást (havit, negyedévest vagy évest) elmulasztottak beadni.
 • amely cég székhely szolgáltatás igénybevételére 2017. előtt kötött szerződést, 2017. szeptember 29-ig kell bejelentést tennie erről.

Külföldi bankszámla bejelentése

2017. 07. 09. szerző Danku Tamás

 

A jogalkotó, válaszolva az idők szavára, ugyan a kádat nem vette tele benzinnel, de bevezette 2018. január 1-től a vállalkozások külföldi bankszámláinak kötelező bejelentését.

Ez a kötelezettség a belföldi bankszámla bejelentési kötelezettségével egy időben szűnt meg, miután a magyar bankok közvetlenül az adóhatóságnak jelentették be az ÁFA alanyok bankszámláit. A magyar vállalkozások egy részének külföldi bankszámláiról az OECD közös jelentési szabályok szerint is fog kapni adatokat az adóhatóság 2017-től.

Eddig az alanyi adómentes egyéni vállalkozásoknak nem kellett bankszámlát nyitniuk, de neki is kötelező lesz 2018. január 31-i.

Hogyan szabadulunk meg az agrárkamarai tagdíjtól?

2017. 07. 09. szerző Danku Tamás

Azok a vállalkozások, amelyek társasági szerződésében vagy bejelentett tevékenységei között szerepel olyan, amelyet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara felügyelet alá sorol a vonatkozó törvény, levelet kaptak vagy kapnak a kamarától és tagdíj fizetésre kötelezik őket.

Független attól, hogy az adott tevékenységből származott-e bevétele a cégnek vagy nem, kamarai tagdíjat fizetnie kellene. Ha nem akar fizetni és nem akar önkéntes tagja sem lenni az agrárkamrának, akkor az szükségtelen tevékenységi köröket töröltetni kell a cégjegyzékből, amit egy a  NAV-nak beadott bejelentőlappal is meg lehet tenni. Ezután be kell fizetni a 2016. évi tagdíjat és beadni egy nyilatkozatot az agrárkamarának, a 2017. július 20-tól elérhető ügyfélkapujukon keresztül. A bejelentést 2017. július 31-ig kell megtenni és a vállalni kell, hogy 2019 végéig nem vesz fel olyan tevékenységet, ami a NAK felügyelete alá tartozik.

Az agrárkamari törvény szerinti TEÁOR kódok:

Az agrárkamara tagjai a tevékenységek egységes ágazati osztályozás rendjének (TEÁOR) jegyzéke alapján:

01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások
02 Erdőgazdálkodás
03 Halászat, halgazdálkodás
10 Élelmiszer gyártás
11 Italgyártás
12 Dohánytermék gyártása
2015 Műtrágya, nitrogénvegyület gyártása
2020 Mezőgazdasági vegyi termék gyártása
2120 Gyógyszerkészítmény gyártásából: a gyógynövény feldolgozása
3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása szakágazatból: komposztálás
4611 Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme
462 Mezőgazdasági nyersanyag, élőállat nagykereskedelme
463 Élelmiszer, ital, dohányáru nagykereskedelme
4661 Mezőgazdasági gép, berendezés nagykereskedelme
4675 Vegyiáru-nagykereskedelemből: a műtrágya és egyéb agrokémiai termékek nagykereskedelme
7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenységből mezőgazdasági: a erdőgazdasági, vadgazdálkodási tanácsadás, haszonállatok törzskönyvezése, falugazdász tevékenység, gombaszakértés, igazságügyi szakértés mezőgazdasági, erdő- és vadgazdálkodási, élelmiszeripari területen
7731 Mezőgazdasági gép kölcsönzése
7739 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzéséből: gazdasági haszonállatok kölcsönzése
8810 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül szakágazatból: a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás

Ha a vállalkozás végzi a fenti tevékenységeket, és a teljes bevételének több mint 33 százaléka származott a tevékenységekből, akkor a teljes árbevétele lesz a kamarai tagdíj számítási alapja. Ezt az arányt a kamara főigazgatójának engedélyével 50 százalékra lehet növelni. Ha a fenti tevékenységekből szárazó bevétel alacsonyabb, akkor csak az alacsonyabb összeg lesz a kamarai tagdíj számítási alapja. Az arány könyvvizsgálói jelentéssel, nyilatkozattal kell igazolni. Érdemes azt is megnézni, hogy az adott tevékenység mióta szerepel a kamarai törvényben.