Azok a vállalkozások, amelyek társasági szerződésében vagy bejelentett tevékenységei között szerepel olyan, amelyet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara felügyelet alá sorol a vonatkozó törvény, levelet kaptak vagy kapnak a kamarától és tagdíj fizetésre kötelezik őket.

Független attól, hogy az adott tevékenységből származott-e bevétele a cégnek vagy nem, kamarai tagdíjat fizetnie kellene. Ha nem akar fizetni és nem akar önkéntes tagja sem lenni az agrárkamrának, akkor az szükségtelen tevékenységi köröket töröltetni kell a cégjegyzékből, amit egy a  NAV-nak beadott bejelentőlappal is meg lehet tenni. Ezután be kell fizetni a 2016. évi tagdíjat és beadni egy nyilatkozatot az agrárkamarának, a 2017. július 20-tól elérhető ügyfélkapujukon keresztül. A bejelentést 2017. július 31-ig kell megtenni és a vállalni kell, hogy 2019 végéig nem vesz fel olyan tevékenységet, ami a NAK felügyelete alá tartozik.

Az agrárkamari törvény szerinti TEÁOR kódok:

Az agrárkamara tagjai a tevékenységek egységes ágazati osztályozás rendjének (TEÁOR) jegyzéke alapján:

01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások
02 Erdőgazdálkodás
03 Halászat, halgazdálkodás
10 Élelmiszer gyártás
11 Italgyártás
12 Dohánytermék gyártása
2015 Műtrágya, nitrogénvegyület gyártása
2020 Mezőgazdasági vegyi termék gyártása
2120 Gyógyszerkészítmény gyártásából: a gyógynövény feldolgozása
3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása szakágazatból: komposztálás
4611 Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme
462 Mezőgazdasági nyersanyag, élőállat nagykereskedelme
463 Élelmiszer, ital, dohányáru nagykereskedelme
4661 Mezőgazdasági gép, berendezés nagykereskedelme
4675 Vegyiáru-nagykereskedelemből: a műtrágya és egyéb agrokémiai termékek nagykereskedelme
7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenységből mezőgazdasági: a erdőgazdasági, vadgazdálkodási tanácsadás, haszonállatok törzskönyvezése, falugazdász tevékenység, gombaszakértés, igazságügyi szakértés mezőgazdasági, erdő- és vadgazdálkodási, élelmiszeripari területen
7731 Mezőgazdasági gép kölcsönzése
7739 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzéséből: gazdasági haszonállatok kölcsönzése
8810 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül szakágazatból: a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás

Ha a vállalkozás végzi a fenti tevékenységeket, és a teljes bevételének több mint 33 százaléka származott a tevékenységekből, akkor a teljes árbevétele lesz a kamarai tagdíj számítási alapja. Ezt az arányt a kamara főigazgatójának engedélyével 50 százalékra lehet növelni. Ha a fenti tevékenységekből szárazó bevétel alacsonyabb, akkor csak az alacsonyabb összeg lesz a kamarai tagdíj számítási alapja. Az arány könyvvizsgálói jelentéssel, nyilatkozattal kell igazolni. Érdemes azt is megnézni, hogy az adott tevékenység mióta szerepel a kamarai törvényben.